УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА БАЗЕ СРПСКИХ НОВИНА

ПЕРИОД 1869–1944

Избором правоугаоника са десне стране улазне странице Архива српских и југословенских службених гласила корисник се определио за претраживање периода 1869–1944. На екрану је приказана слика

списак архивских година

и дат је списак свих годишта чији се скенови/дигитализован облик новина налазе у бази. На овај начин омогућено је претраживање по годиштима. Током овог дугог периода излажења новина (76 година) мењали су се називи и поредак државе (Кнежевина, Краљевство/Краљевина), као и називи, намена, формат и организација новина. Тако је у неким периодима Додатак уз новине саставни део новина, а у другим периодима посебна јединица која има свој независан број (углавном римским цифрама дат). У неким периодима излажења новина постојао је и трећи облик службеног гласила, такозвани Ванредни број, који је доносио изузетно важне вести. У бази Службеног гласника налазе се готово сва издања. Списак бројева који недостају наведен је у одељку под називом Разне информације у коме се могу наћи и подаци о самим новинама (називи новина; неке насловне странице), као и о начину на који је урађена категоризација текстова у бази, са списком категорија, доносилаца и врста докумената. У истом одељку указано је и на грешке у пагинацији (новинских страна и бројева издања) и објашњен начин решавања тих проблема при формирању базе. Ту су и статистички подаци, понеки занимљиви оглас, списак свих некролога, читуља и обавештења о смрти значајних личности тога доба.

Једним кликом на годиште добија се табеларни списак који садржи број издања новина, назив новина, датум када су новине изашле, ознаке html и pdf формата новина и величине pdf формата:

списак бројева за конкретну годину

Издања су поређана по датумима и ако постоје сва три издања она су једно уз друго (редован број, додатак и ванредно издање).

Кликом на html/pdf отвара се одговарајуће издање новина које може да се чита. То је Преглед броја и текстови су разврстани у две категорије: Закони, други прописи, општи и појединачни акти и Огласи и остало.

приказ садржаја изабраног броја

Симбол

► показује да је могуће отворити наслове текстова који су категорисани према заглављу,

▼ показује да је тај део текстова доступан и да се наслови виде.

Повратак на друго издање омогућен је кликом на Преглед архиве где је та година остала отворена (друга слика) и избором новог броја. Прелазак на друго годиште корисник врши кликом на годиште (могуће је да буде отворено више годишта истовремено).

Претрага текстова

основни приказ екрана за напредну претрагу

У Претрази корисник бира између две опције Прописи или Остало. Овим основним избором одређује да ли ће да претражује јавне акте или све остале текстове (прочитати више о томе у напомени). Тај параметар је обавезан. Следећа три параметра не морају да буду задата и подразумеваће се Сви. Ипак, могуће је претраживање по више критеријума – тражење докумената када је дато више параметара: доносилац, врсте докумената и категорија (област). Могућ је и избор годишта или опсега годишта. Када корисник постави жељене параметре, кликне на поље Претрага које се налази са леве стране.

Следећа слика приказује избор – Прописи, Закон а доносилац и категорија су Сви. Задат је опсег година 1901–1904.

у периоду 1901–1904 пронађено је 118 закона

По извршеном претраживању, на екрану се појављује обавештење (црвеним словима) о броју пронађених текстова или информација да нема текста који одговара задатим параметрима.

Ако таквих текстова има (као овде 118), табела садржи следеће податке:

  1. списак свих назива тражених докумената (овде Закон),
  2. бројеве издања новина у којима су текстови објављени,
  3. ко је доносилац,
  4. која је врста документа,
  5. у којој је категорији (области) текст,
  6. датуме када су новине изашле.

Кликом на изабрани ред корисник добија одабрани текст.

По завршеном читању текста, корисник „гаси“ новине кликом на „×“ и враћа се назад на приказани списак наслова и поновни избор текста.

На следећу претрагу прелази се кликом на Нова претрага.

Најпрецизнији начин претраге подразумева претраживање самих наслова. Потребно је задати кључне речи садржане у наслову траженог текста (специфични правни појмови, географски називи, имена личности и сл.). При томе унесени део речи треба да буде непроменљив кроз падеже да би резултати претраге били свеобухватни. Значи, укуцавањем једне или више речи из наслова траженог текста и кликом на Претрага корисник задаје програму претрагу по бази.

Ако је, уз претходно задржане параметре, задата реч штамп (непроменљив део речи штампа) на екрану ће се појавити

у периоду 1901–1904 пронађено је 5 закона о штампи

Значи, у периоду 1901–1904 пронађено је 118 закона и од тога је 5 о штампи.

Сада табела, у колони Назив садржи списак свих тражених наслова (докумената) са задатом кључном речју. И опет, кликом на наслов, долази се до текста.

Да би корисник вршио претрагу на новим/другим насловима или ако жели да зада друге параметре довољно је да кликне на Нова претрага и да понови поступак!

Важна напомена о начину навођења садржаја новина:

Прописи и остали акти наведени су појединачно. Изузетак чине укази и решења који су у новинама у највећем броју стајали као мале, ненасловљене целине па су појединачно издвојени и наведени само они са историјски значајним садржајем. Сви остали укази и решења груписани су по принципу преовлађујућег садржаја или су означени само именом рубрике у случајевима када је садржај истих био до краја разнородан.

Огласи су такође наведени по рубрикама које су постојале у самим новинама. Свим у правном и општем историјском смислу значајним текстовима без наслова, било да имају карактер јавних аката или не, придати су наслови по којима су и наведени, или су њихови наслови допуњени и прецизирани по систему кључне речи тамо где су били делимично или потпуно неодређени.